Støtteforeningen Kamillus Aalborg

Kamillus Aalborg er støtteforeningen for KamillianerGaardens Hospice, Kastetvej 3, Aalborg.
Foreningen støtter KamillianerGaardens Hospice på flere måder og er med til at udbrede kendskabet til Hospice og styrke hospicebevægelsen og den palliative indsats i regionen. Foreningen er på mange fronter med til at arbejde for en værdig og respektfuld behandling af uhelbredeligt syge og døende medmennesker og deres pårørende.

Fysisk har foreningen til huse i egne lokaler i kælderetagen på hospice. Lokalerne benyttes bl.a. til fællesmøder for de frivillige, bestyrelsesmøder samt arrangementer/aktiviteter for frivillige, pårørende og ansatte. Desuden rummer lokalerne kontor for koordinator.

Støtteforeningen Kamillus ledes af en bestyrelse.

Driften af Kamillus hviler udelukkende på kontingenter, gaver og fondsdonationer.

Kamillianergaarden