Kamillus Brønderslev

Velkommen til Kamillus Brønderslev - Støtteforeningen for Hospice

Kamillus Brønderslev er oprettet i 2007 efter inspiration fra Kamilianer Gaardens Hospice og Kamillus Aalborg.
 BrønderselvKommune

Fokus for Kamillus Brønderslev er

 • At fremme lokal opbakning og information om Hospicearbejdet og det frivillige arbejde blandt familier, der er ramt af alvorlig sygdom.
 • At organisere frivillige besøgsvenner, der kan aflaste og støtte familier i den sidste tid
 • At sikre at de frivillige gennem uddannelse og erfaringsudveksling er godt rustede til deres opgave
 • At tilrettelægge de frivilliges indsats i tæt samarbejde med de professionelle
 • At fremme samarbejdet med Kamillus Aalborg og de øvrige lokalforeninger i Vendsyssel

Kamillus Brønderslev samarbejder med

 • Palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel
 • Palliationssygeplejerskerne ved Aalborg Sygehus
 • Sygeplejerskerne i Brønderslev Kommunes hjemmepleje
 • KamillianerGårdens Hospice
 • Hospice Vendsyssel
 • Lægerne i Brønderslev Kommune