Besøgstjenesten Brønderslev

Tilbyder besøgsven til uhelbredeligt syge i eget hjem. En besøgsven støtter og aflaster uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende. Kernen er nærvær og adspredelse.

Kamillus Brønderslev oprettede i 2007 besøgstjenesten ”Hjemme i hjemmet”, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. 

De frivillige har ingen faglig identitet og virke, og tager sig ikke af opgaver der hører under den private eller kommunale hjemmepleje 

Intentionerne med det frivillige arbejde er:

 • at kunne tilbyde den syge og de pårørende kontakt med en besøgsven hvor udgangspunktet er medmenneskeligt samvær at være med til 
 • at muliggøre at alvorligt syge og døende, hvis de selv ønsker det, kan leve den sidste tid i eget hjem. En frivillig kan tilbyde 1 besøg minimum en gang om ugen og op til 3 timers varighed pr. besøg. Kan gå i besøg i eget hjem, på plejehjem og på sygehuset. De frivillige tilbyder besøg dag, aften og nat, og kan komme med kort varsel. 
De frivillige har tavshedspligt og må ikke modtage gaver.

Besøgsvennen kan

 • Være hos den syge, hvis pårørende har brug for et pusterum
 • Lytte og tale med den syge og de pårørende
 • Gå eller køre ture med den syge
 • Læse højt
 • Bare være til stede
 • Våge

Den frivillige besøgsven tilbyder

 • Besøg minimum 1 gang om ugen og op til 3 timers varighed pr. besøg.

Den frivillige kan gå i besøg

 • I eget hjem
 • På plejehjem
 • På sygehus

Den frivillige tilbyder besøg

 • Med kort varsel, dag, aften og nat. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige.

Har du et ønske om at få besøg af en af de frivillige fra Kamillus Brønderslev?
Henvend dig til palliationssygeplejerskerne, sygeplejerskerne i Brønderslev Kommunes hjemmepleje eller direkte til Kamillus Brønderslevs frivilligkoordinator:
Tlf. 3069 1677 eller på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.