Aktiviteter

Generalforsamling den 30. marts 2020 kl. 1900

Sognegården, 9700 Brønderslev
Dagsorden jf. vedtægterne


Generalforsamling den 4/4 2019 kl. 19

Vi holder generalforsamling den 4/4 2019 kl. 19 på Brønderslev Bibliotek. Indkaldelsen hertil kommer senere.


Mandag i Frivillighuset i Pandrup den 5. november 2018 kl. 17-20

”Styr lige dit kropssprog”

Foredragsholder var Henrik Rasmussen, som er mimer, artist og klovn.

Foredraget var arrangeret af Kamillus Jammerbugt og Kamillus Brønderslev i fællesskab.

Der var ca. 25 deltagere.

Et oplysende og underholdende foredrag om nonverbal kommunikation.

Det var både alvorligt og lærerigt og samtidigt morsom, hvor man fik både noget fagligt med hjem, men også rørt latternusklerne.


Kursus i Hjørring i Sankt Olai Sognegård lørdag  den 3. november 2018 kl. 9-17.30

”Den gode vågekone”

Kursus udbudt af CFSA (Center for socialt frivilligt arbejde)

Undervisningen var gratis. Det var 2 erfarne undervisere fra CFSA.

Forplejning, kørsel og køkkenhjælp skulle de respektive foreninger betale

Alle 5 Kamillusforeninger deltog og der var ca. 100 deltagere.

Formiddagen omhandlede hvad det vil sige at være våger. Nærmest en form for introduktion til nye. Og genopfriskning for erfarne vågere.

Eftermiddagen var med gruppearbejde med forskellige problemstillinger, som var meget lærerige

En rigtig god dag for både nye og mere erfarne frivillige.


Invitation til Sidstehjælpskursus

Tirsdag den 16/1 2018 kl. 16- 20,00 i Sognegården, Bredgade 104, 9700 Brønderslev

Et nyt begreb er ved at finde sin plads i vores danske sprog og virkelighed: Sidstehjælp.

Foreningen for Palliativ Indsats står bag projektet med sidstehjælpskurset.. Sidstehjælpskursus er folkeoplysning om døden, og målgruppen er Danmarks befolkning.

Formålet med sidstehjælp er at give almindelige mennesker en større viden om døden og på den måde gøre den enkelte bedre i stand til at være til stede i den svære situation, det er, at være tæt på døden i sit eget liv.

Kurset i sidstehjælp lægger vægt på at formidle brugbare kundskaber om døden. Kurset kommer også ind på sociale, juridiske, religiøse, spirituelle og filosofiske temaer.

Kursusholdere er Birgitte Nielsen og Anni Hansen, Hospice Vendsyssel.

Kurset er delt op i 4 moduler:

Modul 1. Døden er en del af livet

Modul 2. Rammer og ønsker for livets afslutning

Modul 3. Hvad er palliation?

Modul 4. At tage afsked med livet

Afrunding – evaluering

Kurset varer 4 timer med pause, hvor  Kamillus serverer kaffe og sandwich.

Indbydelsen sendes  til samtlige menighedsråd i Brønderslev Kommune, sorggrupper, vågere og Kamillus-medlemmer. Alle er  velkomne til at tage andre interesserede med.

Tilmelding senest  10/1 2018 til Solveig Skovrider på telf. 98 82 30 52

Eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi håber, at emnet vækker interesse og mange vil støtte op om kurset.

På vegne af Kamillus Brønderslev

Solveig Skovrider


Der afholdes generalforsamling 30/3 2017 kl. 19,00 i Sognegaarden, Bredgade, Brønderslev.
Dagsorden udsendes.

Efter generalforsamlingen vil hospiceleder Anette Agerbæk, Kamillanergaardens Hospice, Ålborg fortælle om salg af Hospice og bygning af nyt Hospice i Nørresundby.
Håber meget på, at vores medlemmer vil støtte op om generalforsamlingen og være interesseret i at høre om bygning af det nye Hospice.

Der blev afholdt Frivillig Fredag i det nye Sundhus i Brønderslev
den 25/9 2015 med deltagelse af de forskellige frivillige organisationer i kommunen.
Her var vi indstillet til Frivilligprisen på 10.000,- kr., som Sparekassen Vendsyssel har indstiftet. Den tilgik Annelise Strange-Møller for hendes mangeårige arbejde for Røde kors i Brønderslev. Betingelsen for prismodtageren var, at Røde Kors får 5.000,- kr., men den andre 5.000,- kr. skulle gives til en anden organisation, og Annelise videregav derfor straks disse 5.000,- til Kamillus Brønderslev.

Derfor en stor tak til Annelise og især til Sparekassen Vendsyssel for indstiftelsen af prisen til støtte og opmuntring af det frivillige arbejde.

Der har været afholdt frivilligmøde med Birgit Bundgaard
phd. i palliation, for de frivillige i Kamillus Brønderslev og Kamillus Jammerbugt om "Nærværets betydning"
Nærvær er nødvendig for den gode relation, men kan også hurtigt tilsidesættes i en travl hverdag. Der blev fortalt om humanistisk pallation, at drage omsorg for døende og deres pårørende, at gøre det gode for andre, hvilket altid har været Birgit Bundgaards ønske både i teori og praksis, som sygeplejerske og i sit arbejde på Hospice.

Det sanselige nærvær er nødvendigt for at give den gode omsorg og kommunikation, og det er det der betyder noget for den anden. Hvordan er man så sansende nærværende?. Birgit forklarer, at det at være nærværende og interesseret i den anden, at være åben, at se på og lytte interesseret til den anden og spørge ind til hans/hendes samtale. Hele referatet skrevet af Annelise Strange-Møller om dette frivilligmøde kan læses i Kamillus Nyt.

docxUndervisning af frivillige den 28-9-2015

Der holdes Seminar for de frivillige
i Kamillus Hjørring, Ålborg, Jammerbugt, Frederikshavn og Brønderslev i Sognegaarden, Brønderslev den 2/4 2016 med Emnet: Det etiske dilemma med foredragsholder Rita Nielsen, sygeplejerske i palliation religionsforsker, forfatter og tidligere ansat ved Diakonissestiftelsens Hospice. Alle frivillige er velkomne, og der skal ske tilmelding.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice
Kamillus Brønderslev
Torsdag, den 9. april 2015, kl. 19.00
Sognegården, Bredgade 104, 9700 Brønderslev

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder  kontingentforslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  På valg er:
  Bestyrelse: 
  Ole Nørgaard
  Ulla Antonsen
  Jens Regner Sørensen (ønsker ikke genvalg)
  Suppleant:
  Gerda Jensen
  Ingrid Uhrenholt
 7. Valg af to revisorer og en suppleant.
  Revisor:
  Eiro Poulsen
  Aage Vorre
  Revisor suppleant:
  Poul Sørensen
 8. Eventuelt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen, venner og bekendte med. Kun medlemmer har stemmeret.

Efter generalforsamlingen vil hospiceleder Anette Agerbæk, KamillianergGaardens Hospice, Aalborg fortælle.

På bestyrelsens vegne
Ole Nørgaard

Besøgstjenesten Kamillus Brønderslev holder orienteringsmøde for alle interesserede
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Kulturhuset Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup

Kamillus er en besøgs-/vågetjeneste for uhelbredeligt syge i eget hjem i Brønderslev Kommune.

Til stede vil være repræsentanter for Kamillus. Desuden har vi inviteret ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke og distriktsleder i Øst Susanne Erlandsen Brønderslev Kommune, Sygeplejerske fra det Palliative Team Lene Jürgensen samt diakonpræst Marie Kirketerp. De pågældende vil komme med et oplæg om deres område.

Vi har også inviteret menighedsrådene, som har besøgstjenester, men til en anden målgruppe.

Vi håber, at mange har lyst at overvære denne aften, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet kan også være en mulighed for at få flere interesserede til at blive frivillige i Kamillus Besøgstjeneste.

På vegne af bestyrelsen for Kamillus Brønderslev

Ole Skovgaard Sørensen                                                               
Formand     

Ulla Antonsen
Frivilligkoordinator


Meninghedsrådet og Kamillus Brønderslev arrangere:

Der er møde i Sognegaarden, Brønderslev den 29/10 2014 kl. 19,oo med hospicepræst Ole Raakjær, som vil fortælle om sit arbejde som hospicepræst. Meninghedsrådet og Kamillus Brønderslev arrangerer og alle er hjertelig velkomne.

Kære alle medlemmer af Kamillus Brønderslev

Vi vil hermed gerne gøre opmærksom på et foredrag, som vi sammen med Meninghedsrådet i Brønderslev har

Onsdag, den 26. marts 2014 kl. 19,30 i Sognegaarden

Emnet er ”Når livet ler, er det sjældent kun for sjov” ved Provst Anders Jørgen Bonde, provst i Favrskov ved Hadsten og kendt bl.a. fra prædikener i DR kirken i både 2008 og 2011.
Humor og alvor er hovedingridienserne i foredraget.
Han siger selv om foredraget: Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tungt sind, og jeg har den påstand, at humor for alvor også er sjælesorg, hvorfor jeg vil belyse emnet med udblik til hverdagens humor.
Håber rigtig mange vil møde op til dette foredrag – tag gerne familien, naboen eller andre interesserede med.

Med venlig hilsen
Kamillus Brønderslev


I februar måned har vi uddannet 3 nye frivillige, så vi i alt har 17 frivillige – fordelt med 13 kvinder og 4 mænd.
Undervisningen foregår ofte sammen med de øvrige Kamillusforeninger, så flere uddannes på samme tid. Denne gang sammen med Hjørring.
Palliationssygeplejerske Lene Jürgensen underviste ligesom frivilligkoordinator Inger Jensen fra Hjørring og underetegnede.
Frivillig Grete Enevoldsen fra Kamillus Brønderslev fortalte om sine oplevelser som frivillig.
Efter introduktionsdagen kommer de frivillige på Hospice og følger en frivillig der, hvorefter de er klar til at gå i besøg.

Frivilligkoordinatoren mødes med de frivillige 3- 4 gange årligt. Dels for at styrke det sociale fællesskab og dels som erfaringsudveksling.
På møderne er der også foredrag med relevante personer som inspiration og for give de frivillige faglig viden.

I marts måned 2013 havde vi foredrag ved Lisbeth Hede Jørgensen fra onkologisk afdeling på Sygehus Syd.