Frivilligkoordinatorens side

Vores opgaver kan komme fra palliationssygeplejersker, hjemmesygeplejersker, visitatorer, læger og pårørende. Er det fra pårørende sørger vi for kontakt til Hjemmeplejen, så de ved vi kommer i hjemmet, men også for at få nyttige oplysninger i forhold til de opgaver, de frivillige skal løse.

Der er 3 typer af besøg:
  • Adspredelse
  • Aflastning
  • Vågeopgaver
Vi har lige afsluttet en aflastningsopgave, hvor vi havde mange både korte og lange besøg, så en pårørende kunne komme hjemmefra og klare nogle forskellige gøremål, mens de frivillige var hos den syge ægtefælle. VI har fået megen ros og tak fra ægtefællen, som både kunne fortsætte nogle af sine vanlige aktiviteter besøg og få et pusterum, hvilket kan være nødvendigt, når man har en syg ægtefælle, som man er sammen med i døgnets 24 timer.

Den taknemmelighed, som de frivillige mærker er med til, at de føler, de gør en forskel.