Indkaldelse til generalforsamling 29/3

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Tirsdag den 29/3  2022 kl. 19,00 i Sognegården, Bredgade 104,  9700 Brønderslev                      

 Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

På valg er Bestyrelse: Solveig Skovrider og Torben H, Nielsen
Begge  modtager genvalg.

Suppleant: Else Poulsen og Jette Christiansen

      7.  Valg af to revisorer og en suppleant:                                

Revisor: Eiro Poulsen    

Poul Sørensen

Suppleant: Torben H. Nielsen

       8.  Eventuelt. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

Efter generalforsamlingen fortæller Inger Møller Nielsen om sit arbejde i Ældrerådet.

På bestyrelsens vegne

Solveig Skovrider

Hvis  I får ny e-mail. Adr. vil vi gerne have den.

Send den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Invitation til kursus om ”sidstehjælp” - AFLYST

Det er med beklagelse, at vi har måttet aflyse vores Sidstehjælpskursus i Sognegården i Brønderslev den 12/1 22 på grund af coronasituationen.

Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan gennemføre kurset.

Vi holder generalforsamling den 27/ 5 21

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Torsdag den 27/5 2021 kl. 19,00 i Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev                       

Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for  det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  På valg er Bestyrelse: Asta Skaksen, Per Nielsen og Ingrid Uhrenholt
  Alle 3 modtager genvalg.
  Suppleant:  Else Poulsen og Jette Christiansen
 7. Valg af to revisorer og en suppleant:                                 
  Revisor: Eiro Poulsen     
  Poul Sørensen
  Suppleant: Torben H. Nielsen 
 8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

HUSK coronapas eller test max. 72 timer gammel og mundbind.

Efter generalforsamlingen vil Asta Skaksen, som er medlem i bestyrelsen  i Forum Danmark orinetere om arbejedet der.

Generalforsamling

Generalforsamling den 30. marts 2020 kl. 1900

Sognegården, 9700 Brønderslev

Dagsorden jf. vedtægterne

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Mandag, den 30/3 2020 kl. 19 i Sognegården, Bredgade 102, 9700 Brønderslev                      

Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  På valg er Bestyrelse: Solveig Skovrider – modtager genvalg.
  Annelise Strange Møller – modtager ikke genvalg.
  Suppleant: Else Poulsen og Torben H. Nielsen
 7. Valg af to revisorer og en suppleant:                                
  Revisor: Eiro Poulsen  
  Poul Sørensen
  Suppleant: Torben H. Nielsen
 8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

Efter generalforsamlingen vil der være et indslag ved musikterapeut Signe Lindstrøm,

som i ord og tone vil fortælle om hendes arbejde på Hospice Vangen, Nørresundby.

På bestyrelsens vegne
Solveig Skovrider

Hvis I får ny e-mail. Adr. vil vi gerne have den.
Send den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.