Vi holder generalforsamling den 27/ 5 21

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Torsdag den 27/5 2021 kl. 19,00 i Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev                       

Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for  det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  På valg er Bestyrelse: Asta Skaksen, Per Nielsen og Ingrid Uhrenholt
  Alle 3 modtager genvalg.
  Suppleant:  Else Poulsen og Jette Christiansen
 7. Valg af to revisorer og en suppleant:                                 
  Revisor: Eiro Poulsen     
  Poul Sørensen
  Suppleant: Torben H. Nielsen 
 8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

HUSK coronapas eller test max. 72 timer gammel og mundbind.

Efter generalforsamlingen vil Asta Skaksen, som er medlem i bestyrelsen  i Forum Danmark orinetere om arbejedet der.