Indkaldelse til generalforsamling 29/3

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Tirsdag den 29/3  2022 kl. 19,00 i Sognegården, Bredgade 104,  9700 Brønderslev                      

 Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

På valg er Bestyrelse: Solveig Skovrider og Torben H, Nielsen
Begge  modtager genvalg.

Suppleant: Else Poulsen og Jette Christiansen

      7.  Valg af to revisorer og en suppleant:                                

Revisor: Eiro Poulsen    

Poul Sørensen

Suppleant: Torben H. Nielsen

       8.  Eventuelt. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

Efter generalforsamlingen fortæller Inger Møller Nielsen om sit arbejde i Ældrerådet.

På bestyrelsens vegne

Solveig Skovrider

Hvis  I får ny e-mail. Adr. vil vi gerne have den.

Send den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.