Kamillus Hjørring

Velkommen til Kamillus Hjørring
- støtteforening for hospice.

Kamillus Hjørring er oprettet i 2006 efter inspiration fra KamillianerGaardens Hospice og Kamillus Aalborg, som er en sammenslutning af venner og frivillige medarbejdere på KamillianerGaarden.

Kamillus Hjørrings besøgstjeneste for uhelbredeligt syge i eget hjem
er rettet mod familier i den særligt belastede situation, som opstår, når et familiemedlem har fået stillet en diagnose, som betyder, at livets afslutning er nær.
Læs mere
                                At formidle viden og kendskab til hospicetanken
for at hæve bevidstheden og betydningen af værdighed og åbenhed hos henholdsvis de alvorligt syge, de pårørende og det personale, som udøver den professionelle indsats inden for det palliative område.
Læs mere