Om Besøgstjenesten Hjørring

Kamillus Hjørring oprettede i 2007 besøgstjenesten ”Hjemme i hjemmet”, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. Kamillus Hjørring samarbejder med:

  • palliationssygeplejerskerne ved Regionshospitalet Nordjylland
  • palliationssygeplejerskerne og hjemmesygeplejerskerne i den kommunale syge/hjemmepleje samt personalet på kommunens plejehjem
  • Hospice Vangen
  • Hospice Vendsyssel

De frivillige er kvinder og mænd, der af lyst, interesse og overskud har meldt sig til et arbejde, der kræver, at de kan tilsidesætte egne behov og møde et andet menneske åbent og fordomsfrit.

De frivillige tager sig ikke af opgaver, der hører under den private eller kommunale hjemmepleje.

Intentionerne med det frivillige arbejde er:

  • at kunne tilbyde den alvorligt syge og de pårørende kontakt med en besøgsven, hvor udgangspunktet er medmenneskeligt samvær.
  • at muliggøre, at alvorligt syge og døende, hvis de selv ønsker det, kan leve den sidste tid i eget hjem.

Vi vil gerne tilgodese forskellige behov for besøg af en frivillig.

Således kan vi igennem en periode tilbyde besøg f.eks. en gang om ugen i op til 3 timer pr. gang.

Eller vi kan i den allersidste tid tilbyde vågeforløb, hvor vi afhængigt af behov f.eks. besætter en hel dag, aften eller nat i nogle døgn. Her kan vi komme med kort varsel.

Vi tilbyder besøg såvel i eget hjem som på plejehjem.

De frivillige har tavshedspligt og må ikke modtage gaver.

Har I et ønske om at få besøg af en af de frivillige fra Kamillus Hjørring, kan I henvende jer til palliationssygeplejerskerne eller sygeplejerskerne i den kommunale syge/hjemmepleje eller til personalet på plejehjemmene.

Man er også velkommen til at kontakte vore frivilligkoordinatorer på telefon: 23 41 30 68.