De frivillige i Hjørring

Hvordan bliver jeg frivillig?

Ønsker du at blive frivillig besøgsven i Kamillus Hjørring, skal du kontakte frivilligkoordinatorerne.
Du vil så modtage et spørgeskema.

Med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema vil du blive inviteret til et personligt interview med vore koordinatorer. Interviewet har til formål at få afklaret de forventninger, vi har til dig som frivillig – og omvendt.

Næste skridt vil være, at du bliver indbudt til en introduktionsdag for nye frivillige. Den dag vil du få indblik i hospicefilosofien og den palliative indsats. Efterfølgende skal du være ”føl” en dag hos en frivillig på Hospice Vangen i Nørresundby.

Fællesmøder og seminar
Tre gange årligt afholdes fællesmøder med undervisning i relevante emner. Hvert andet år afholdes seminar i samarbejde med de øvrige Kamillus-foreninger.

Såvel fællesmøder som seminar har dobbelt formål:

For det første muliggør undervisningen, at de frivillige kan holde sig opdateret og tilegne sig ny viden inden for deres helt specielle område.

For det andet, og lige så vigtigt, styrkes fællesskabet i gruppen ved, at de frivillige kan udveksle erfaringer med hinanden. Dette er givtigt på møderne i vores egen gruppe, men også på det årlige seminar, hvor vi møder frivillige fra de andre Kamillus-foreninger.

Hvad laver en frivillig
Frivillige besøgsvenner støtter og aflaster uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende. Kernen er nærvær og adspredelse.

En besøgsven kan:
  • være hos den syge, hvis de pårørende har brug for et pusterum
  • lytte til og tale med den syge og de pårørende
  • gå eller køre ture
  • læse højt
  • bare være til stede
  • våge
  • tilbyde besøg dag, aften eller nat