Baggrund for Kamillus Hjørring

Antallet af hospicepladser i Danmark er øget betydeligt i de senere år, og udviklingen fortsætter. Lovgiverne har forpligtet regionerne til at opfylde nogle mindstekrav til den palliative indsats (lindrende omsorg). Mange nye hospiceprojekter har derfor set dagens lys.

I den nordjyske region er der senest åbnet Hospice Vendsyssel, som foreløbig er organiseret som en filial af KamillianerGaardens Hospice, Center for Lindrende Behandling.

Læs mere www.hospice-aalborg.dk eller www.hospiceforum.dk

I forbindelse med KamillianerGaardens Hospice har der igennem mange år været tilknyttet frivillige igennem foreningen Kamillus. Siden 2006 har Kamillus Hjørring eksisteret som en lokalafdeling i Hjørring kommune.

Sammen med tilsvarende foreninger i Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt kommuner dækker Kamillus nu hele Sygehus Vendsyssels optageområde.

Fokus for Kamillus Hjørring er:
  • at fremme lokal opbakning og information om hospicearbejdet og det frivillige arbejde blandt familier, der er ramt af sygdom med udsigt til døden
  • at organisere frivillige besøgsvenner, der kan aflaste og støtte familier i den sidste tid
  • at sikre, at de frivillige gennem uddannelse og erfaringsudveksling er godt rustede til deres opgave
  • at tilrettelægge de frivilliges indsats i tæt samarbejde med de professionelle
  • at fremme samarbejdet med de øvrige Kamillus-lokalforeninger i Nordjylland