Privatlivspolitik for Kamillus Hjørring

Hvor indsamles/opbevares data

Hvad

Specifikke data

Hvorfor er data indsam-let?

Hvordan behandles data ?

Hvem behandler data?

Samtykke

Tidsper-spektiv

Sikkerhed

Handl-ing

Hjemmeside

Kontakt-oplysning-er på bestyrels-en

Navn, adresse, mail, telefonnr

For at interesse-rede kan komme i kontakt med forening-en

Bestyrelsen mailer data til webmaster, bestyrelsen fjerner data via webmaster, når medlemmet ikke længere er med af bestyrelsen

Bestyrels-ens dataansvar-lige

Indhentes inden data lægges ud

Op til 4 måneder efter ind- og udtrædelse

Hjemmesiden kan kun tilgås med specifik tildelt adgangHjemmeside- online indmeldelse

Medlemmer

Navn, adresse, email, tlf.

Håndtere medlem-skab af forenngen

Oplysninger sendes fra Kamillus Aalborg, med hvem vi har fælles medlemskartotek

Kamillus Aalborg og formanden

Oprettes på indmeldelses- blanket

Til 5 år efter ophørt medlemskab jf. bogførings-loven

Adgang til medlemssystemet er beskyttet med password.

Formandens kartotek opbevares i aflåst skabMedlemssystem

Medlemmer

Navn, adresse, email, tlf.

Håndtere medlem-skab af forening-en

Oplysninger sendes fra Kamillus Aalborg, med hvem vi har fælles medlemskartotek

Kamillus Aalborg

Gives ved indmeld-else

Til 5 år efter ophørt medlemskab jf. bogførings-loven

Adgang til medlemssystemet er beskyttet med password.

Regnskabssystem

Donation – Udlæg til frivillige

Navn, adresse, tlf. Bankoplysning.er

For at kunne modtage donationer, for at kunne refunde-re udlæg til frivillige

Data behandles af kasserer og koordinator-er

Kasserer og koordinatorer

Udskrives, når man bliver frivillig

Slettes, når den frivillige stopper i foreningen

Data er beskyttet af password og data på skrift opbevares i et aflåst skabBilleder

Billeder

Billeder

Til brug i Kamillus nyt, medlems-blad

Sendes til redaktør af Kamillus nyt

Redaktør

Indhentes såfremt der anvendes portræt-billederFrivilligliste

Kontakt-oplysning-er på frivillige

Navn, adresse, email, tlf.

For at kunne kontakte de frivillige og for at de frivillige kan kontakte hinanden

Opbevares af koordinatorer og frivillige

Koordinator-erne

Gives skriftligt, når man bliver frivillig

Slettes når man ikke er frivillig længere

Beskyttet af password på PC og ligger i papirudgave i aflåst skuffe hos koordinatorer og frivilligeBesøgsmodtagere

Aftale ved-

rørende

kontakt-oplysning

Navn, adresse, tlf. evt. kontakt på familie-medlem

For at kunne varetage besøgsop-gaven

Opbevares af koordinatorer og gives videre til frivillige

Koordina-torerne

Denne opgave ligger hos besøgs-rekvirant

Slettes når der ikke længere besøges

Data er beskyttet på PC af password og i papirudgave i aflåst skuffe hos koordinatorene og frivilligeSpørgeskema til nye frivillige

Kontaktop-lysninger på frivillig

Navn, adresse, tlf. email

fødselsdata

For at kunne kontakte den fri-villige

Data behandles af koordinatorerne.

Opbevares på PC og i papirudgave

Koordinator-erne

Gives, når man udfylder skemaet

Slettes, når den frivillige ikke er aktiv længere

Data opbevares hos koordinatorerne

Data er beskyttet af password på PC

og i papirudgave i aflåst skuffe