Besøgstjenesten Jammerbugt

Kamillus Jammerbugt oprettedes i 2012 som besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder besøg hos uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende.
Besøgstjenesten er med til at muliggøre at alvorligt syge og døende kan leve den sidste tid i eget hjem, og bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige.

De frivillige er kvinder og mænd der af lyst, interesse og overskud har meldt sig til et arbejde der kræver, at de kan tilsidesætte egne behov og møde etmedmenneske åbent og fordomsfrit.
En frivillig kan være hos den syge, hvis pårørende har brug for et pusterum, kan lytte til og tale med den syge og de pårørende, kan gå eller køre ture, læse højt, våge om natten eller bare være til stede.
De frivillige har ingen sygeplejefaglige funktioner og påtager sig ikke opgaver som hører under den private eller kommunale hjemmepleje.
Den frivillige påtager sig at være besøgsven med udgangspunkt i medmenneskeligt samvær og kan tilbyde besøg en eller flere gange om ugen i op til 3 timer ad gangen. Den frivillige kan gå i besøg i borgerens eget hjem, på plejehjem og på sygehuset, og der tilbydes besøg dag, aften og nat. En besøgsven kan komme med kort varsel, har tavshedspligt og må ikke modtage gaver. Der ydes kørselsgodtgørelse til de frivillige.

Ønsker du besøg af en af de frivillige fra Kamillus Jammerbugt kan du henvende dig til hjemmeplejen, palliationssygeplejersken el. lægen, som vil formidle den videre kontakt. Du er også velkommen til selv at kontakte frivilligkoordinatoren.

Ønsker du at blive besøgsven kan du henvende dig til frivilligkoordinatoren, som derefter sender dig et spørgeskema. Med udgangspunkt i din besvarelse af skemaet vil du blive inviteret til et personligt interview, som har til formål at afklare de krav og forventninger vi har til dig som frivillig – og omvendt.
Næste skridt vil være, at du bliver indbudt til en introduktionsdag for nye frivillige. Her får du indblik i hospicefilosofien og den palliative indsats.
I årets løb inviteres du til foredrag eller fællesmøder med undervisning i relevante emner. Der lægges vægt på at styrke fællesskabet i gruppen af frivillige med henblik på at udveksle erfaringer og tilegne sig ny viden.

KONTAKT: Telefontid: daglig kl. 10.00 -13.00
Susanne Lindberg og medkoordinator Marianne Christensen, tlf. 81511195 el.e- mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Formand Bente Ågren Jensen, tlf. 2143 6624 el. e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.