Friviligkoordinatorens side

I 2019 har frivilligkorpset været ude i VÅGETJENESTEN 17 gange af 3-4 timers varighed. 

Det er små 200 timer, - nærmere bestemt 194,5, hvoraf nogle er blevet aflyst - enten pga. mors, eller hvor familien selv vil sidde den sidste stund hos deres pårørende. 

Vi har tilbudt Brønderslev hjælp et par gange. 

I 2019 har vi haft 2 BESØGSTJENESTER, som har forløbet det meste af året. 

Det har været besøgstjenester, hvor ikke kun de besøgende var glade.

Nej, også de frivillige fik en masse glæde ud af besøgene. 

Den sidste døde imellem jul og nytår. 

Vi har sagt farvel til nogle frivillige, men også goddag til et par nye. 

Vi er i dag 10 aktive frivillige, men ønsker gerne flere, som kan sidde i de sidste nattetimer. 

Der har været koordinatormøder, hvor der bl.a har været planlægning af Frivilligeseminar 2020, som skal foregå d. 4 april 2020 i Frederikshavn. 

Jeg har - alene eller med en frivillig - været rundt til samtlige plejehjem, hjemmehjælpsgrupper eller sygeplejen for at gøre opmærksom på, hvad vi i frivilligkorpset kan tilbyde. 

Nogle vidste ikke vi eksisterede - andre, var godt klar over, at vi gjorde, - men glemte at bruge os. 

Vi har været i lokalavis og i nordjyske i håb om flere frivillige. 

Ja, i det hele taget, at gøre mere opmærksomhed på os selv. 

Vi har sammen med bestyrelsen været på efterårsudflugt, - 

med en start på det nye Hospice Vangen med rundvisning, kaffe og kage. 

Derefter var vi på Aalborg kloster,- igen med flot rundvisning og afslutning med fællesspisning i Aalborg. 

Vi sluttede året af med Nytårstaffel i private omgivelser - 

igen med bestyrelsen, hvor "nye" som "gamle" mødtes til gensidig glæde.