Friviligkoordinatorens side

Frivilligkoordinators årlige beretning for 2017.

Besøg- og vågetjenester.

Vi har i 2017 haft 4 besøg-tjenester 
Det ene besøg var et forløb som startede i 2016, og derved længerevanrende, og afsluttede som de andre i 2017 

Af Vågetjenester har vi besøgt:
16 borgere med 41 besøg og 4 aflysninger, jævnt fordelt på plejecentre og i private hjem.

Frivillige

Vi har i 2017 fået 4 nye frivillige
De har alle været til samtaler, været på introduktionsdag og som "føl" på hospice.
Ligeledes fået undervisning i bl.a. Kognitive forstyrrelser med andre frivillige.
Vi er i dag 15 frivillige, - mig selv incl.

Vi har haft 2 gruppemøder

  • Det første gik ud på at lære hinanden at kende, oplyse ferie/fridage mm., på hyggeplan.
  • Det næste kaldte vi et ERFA- erfaringsmøde, - hovr vi dels sagde velkommen til de nye frivillige, dels havde en snak om, hvordan vi kunne gøre os selv mere synlig.

Der kom flere gode forslag på bordet, som vi vil arbejde på i 2018.

Vi vil planlægge møder med egne frivillige 2-3 gange i 2018, men også et møde med foredrag/oplæg, sammen med frivillige fra Kamillus Brønderslev.

Koordinatormøder i 2017:

Vi har haft 3 møder.
Vi sagde frarvel til Inger og velkommen til Grit i Aalborg.
Jeg er stadig "ny" som koordinator, men har gode kollegaer at trække på.
Vi har et godt samarbejde og kender efterhånden hinanden godt.
Ud over at høre om, hvad der rører sig hos de andre, har dette års seminar været på dagsorden hver gang.
Det skal foregå i Hasseris Kirkes Krypt. Lørdag den 7.april

Foredragsholdere er:
Søren Peter Hansen, som vil fortælle om Etik.-og Hostpitalsklovnen Trudi, som vil fortælle om sit virke som sådan.
Der vil også være forplejning, som kommer fra Kaf fé Fair, som er en socialøkonomisk virksomhed.

Jeg har sagt ja til at fungerer som koordinator et år mere