Frivilligkoordinatorens årsberetning 2022.

Det bliver nok den korteste årsberetning jeg har skrevet i den tid, jeg har været koordinator i Kamillus.

Corona har været skyld i meget,- også vores fravær, især i vågetjenesten.

Plejehjemmene har passet ekstra godt på deres beboere.

I perioder måtte endda ikke deres nærmeste pårørende komme på besøg, derfor var vores besøg også mindre vigtige.

I den korte periode, hvor vi mente, at corona’en var ovre, kontaktede jeg samtlige plejehjem, sygeplejen og udekørende, for at fortælle, at vi igen stod parate med hjælp, men inden der rigtig kom gang i noget som helst, vendte corona’en tilbage.

Der er blevet ringet mht. vågetjenesten ganske få gange, men lige så snart er der kommet en kontra-telefon med aflysning, da vedkommende var død.

Vi har i denne periode haft 2 besøgstjenester, som har kørt i hele perioden. Den ene er imidlertid kommet på Hospice, men får stadig besøg af vores frivillig.

Vi er 15 våger - mig selv inkl.

Et par stykker meldte sig inden corona’en,- andre er siden kommet til. Flere har endnu ikke været ude og virke, men glæder sig til opgaverne kommer.

Jeg er allerede blevet varskoet om frafald af nogle af de “gamle” frivillige”. Dette pga. sygdom.

Jeg takker for godt samarbejde, og de vil være savnet i gruppen af frivillige.

Der har desværre ikke været mulighed for samvær bestyrelse/frivillige i disse 2 år. Det er der heldigvis mulighed for fremadrettet.

Det er vigtigt, at vide hvem der er hvor.

Jeg har været til få, men gode og konstruktive koordinatormøder bl.a. fællesseminaret, som skulle ha’ været afholdt i 2020, men som bliver gennemført i år i Frederikshavn.

Susanne Lindberg

Frivilligkoordinator

Jammerbugt.