Indkaldelse til generalforsamling i Kamillus Jammerbugt onsdag den 13. marts 2024 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard.

Dagsorden som flg:

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemmetællere
 3. bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
 4. frivilligkoordinatorens beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette
 6. fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. indkomne forslag
 8. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Anette Løkke-Madsen og Annie Nielsen er på valg. Annie er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Margith Mortensen har afløst i bestyrelsen. Anette og Margith er villige til genvalg.
  Desværre stopper vores kasserer af personlige årsager og da han ikke er på valg til generalforsamlingen, skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et medlem for 1 år.
  Hvis det ikke lykkes at finde et bestyrelsesmedlem som kan varetage opgaven som kasserer, vil bestyrelsen foreslå at der kan vælges en person udenfor bestyrelsen der kan varetage denne opgave med reference til en regnskabsansvarlig i bestyrelsen.
 9. valg af to suppleanter for 1 år
 10. valg af bilagskontrollant og suppleant.
 11. eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs. 28. februar 2024)

Alle, der senest på generalforsamlingen har underskrevet erklæring om støttemedlemskab af Kamillus Jammerbugt, er stemmeberettiget, men alle er velkommen.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller du selv eller en du kender kan varetage opgaven, som kasserer, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Untitled 1Efter generalforsamlingen vil musikterapeut på hospice Vangen, Signe Marie Lindstrøm fortælle om sit arbejde

Signe Marie Lindstrøm er uddannet musikterapeut fra Aalborg universitets 5-årige uddannelse i 2006.

Siden 2008 har hun arbejdet på Hospice Vangen i Nørresundby (tidl. KamillianerGaarden) og har i over et årti holdt foredrag og præsentationer på tværfaglige palliative kongresser i ind- og udland.

Signe kommer til generalforsamlingen. Hun fortæller om musikterapi, og hvordan musikken kan lindre både fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle aspekter af "den totale smerte" hos patienter og pårørende på hospice. Der er risiko for bevægelse af både stemmebånd, lattermuskler og tårekanaler, når Signe deler ud af sange, fortællinger og oplevelser fra sit hospice-virke gennem 15 år.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
 4. Frivilligkoordinatorens beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Lene Fuglsang Christiansen og Bente Ågren Jensen er på valg. Lene ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af to suppleanter for 1 år
 10. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
 11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs. 8. marts 2023) Alle, der senest på generalforsamlingen har underskrevet erklæring om støttemedlemskab af Kamillus Jammerbugt, er stemmeberettiget, men alle er velkommen.

Til generalforsamlingen kommer vi til at mangle et bestyrelsesmedlem. Er det en opgave du kunne tænke dig at være en del af – er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Vi søger også en person, som medkoordinator, da vores frivilligkoordinator Susanne Lindberg har brug for en sparringspartner. Du kan kontakte Susanne i telefontiden dagligt kl. 10.00 – 13.00 for at høre nærmere om opgaven

Billede1Efter generalforsamlingen vil Marianne Christensen komme med et indlæg om sin operation og de kognitive udfordringer, hun som hjernetumor-opereret selv må leve med. – det sker med baggrund i bogen ”Hjernetumorfortællinger – når livet slår knuder”, udgivet af Hjernetumorforeningen i 2022 I bogen som er lavet af hjernetumor-opererede og pårørende, har Marianne skrevet om en af de situationer, man nogen gange kan havne i som tumoropereret. Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og debat.

Indkaldelse til generalforsamling Kamillus Jammerbugt tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
 4. Frivilligkoordinators beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt afstemning om godkendelse af disse.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg Inger Dueholm (modtager ikke genvalg) Preben Dalgaard og Bente Ågren (begge modtager genvalg).
  Hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1 bestyrelsesmøde for 1 år. (den med færrest stemmer vælges for 1 år).
  Endelig godkendelse af vedtægtsændringer kan dog først træde i kraft efter en ekstra ordinær generalforsamling jf. nuværende vedtægter.
  Valg af to suppleanter for 1 år.
 10. Valg af en bilagskontrollant samt en suppleant
 11. evt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro umiddelbart efter afslutning af ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer samt afstemning om godkendelse af disse.

Efter generalforsamling kaffe/the med kage, hvorefter der vil være et aktuelt indslag.

På bestyrelsens vegne

Bente Ågren

Foredrag med Birgitte Kragh-Engholm i Saltum Sognegård torsdag den 14. november 2019

I samarbejde med Saltum-Alstrup sogns menighedsråd afholdes sogneaften med Birgitte Kragh-Engholm, som tidligere har været sognepræst i Ingstrup og V. Hjermitslev.

Birgitte vil tale over emnet "Terapeut eller præst?"

Præster oplever en stigning i antallet af henvendelser om kærlighed, sorg, tab og kriser. Til forskel fra psykologer og parterapeuter fokuserer præsterne på livserfaring, sjælesorg og kristne værdier.

Hvilken betydning har samtalen for mennesker, og hvorfor kan man gå til en præst, hvis man befinder sig i en fortvivlet livssituation?

Hvad er det en kristen livstydning kan bruges til?

Birgitte Kragh Engholm er sognepræst, udvikler, forfatter & fremtidsforsker. Hun er desuden en særdeles efterspurgt foredragsholder og debattør især i det folkekirkelige landskab.

Hun er uddannet Cand. Theol. fra Århus Universitet i 1999, var i fem år sognepræst i to små landsogne i Vendsyssel og var desuden fra 2005-2012 ansat som kulturattaché på den danske ambassade i Australien.

Siden 2012 har Birgitte Kragh Engholm været ansat som sognepræst og udvikler i Vesterbro sogn, hvor hun sad i daværende kirkeminister Manu Sareens tænketank.Hun har de seneste år forsket i folkekirkens fremtid, herunder også fremtiden for kirkegården og afholdt en lang række foredrag og workshops om fremtiden i folkekirken, samt skrevet en række artikler og kronikker om fremtidige tendenser og megatrends med betydning for folkekirken på alle niveauer. I november 2016 udkom hun med bogen “Den Fremtidsgodkendte Folkekirke”, hvor moderne fremtidsforskning for første gang bliver implementeret i den folkekirkelig kontekst. I 2020 udkommer hendes nye bog, der sætter særlig fokus på folkekirkens arbejde med de 25-50-årige.