Indkaldelse til generalforsamling i Kamillus Jammerbugt onsdag den 13. marts 2024 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard.

Dagsorden som flg:

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemmetællere
 3. bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
 4. frivilligkoordinatorens beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette
 6. fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. indkomne forslag
 8. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Anette Løkke-Madsen og Annie Nielsen er på valg. Annie er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Margith Mortensen har afløst i bestyrelsen. Anette og Margith er villige til genvalg.
  Desværre stopper vores kasserer af personlige årsager og da han ikke er på valg til generalforsamlingen, skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et medlem for 1 år.
  Hvis det ikke lykkes at finde et bestyrelsesmedlem som kan varetage opgaven som kasserer, vil bestyrelsen foreslå at der kan vælges en person udenfor bestyrelsen der kan varetage denne opgave med reference til en regnskabsansvarlig i bestyrelsen.
 9. valg af to suppleanter for 1 år
 10. valg af bilagskontrollant og suppleant.
 11. eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs. 28. februar 2024)

Alle, der senest på generalforsamlingen har underskrevet erklæring om støttemedlemskab af Kamillus Jammerbugt, er stemmeberettiget, men alle er velkommen.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller du selv eller en du kender kan varetage opgaven, som kasserer, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Untitled 1Efter generalforsamlingen vil musikterapeut på hospice Vangen, Signe Marie Lindstrøm fortælle om sit arbejde

Signe Marie Lindstrøm er uddannet musikterapeut fra Aalborg universitets 5-årige uddannelse i 2006.

Siden 2008 har hun arbejdet på Hospice Vangen i Nørresundby (tidl. KamillianerGaarden) og har i over et årti holdt foredrag og præsentationer på tværfaglige palliative kongresser i ind- og udland.

Signe kommer til generalforsamlingen. Hun fortæller om musikterapi, og hvordan musikken kan lindre både fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle aspekter af "den totale smerte" hos patienter og pårørende på hospice. Der er risiko for bevægelse af både stemmebånd, lattermuskler og tårekanaler, når Signe deler ud af sange, fortællinger og oplevelser fra sit hospice-virke gennem 15 år.

Indkaldelse og dagsorden til 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Vangen

Onsdag, den 17. april 2024 kl. 19.00 MødelokaletHospiceVangen,Studievej25,9400Nørresundby

Dagsorden:

1

Valg afdirigent

2

Bestyrelsensberetning

3

Fremlæggelseafrevideretregnskabfor2023

4

Fremlæggelseafbudget

5

Indkomneforslag

6

Valgafbestyrelsesmedlemmerogsuppleanter

7

Valgafrevisorerogsuppleant

8

Eventuelt

Forslag tilbehandlingpågeneralforsamlingenskalværefremsendtsenesttougerfør generalforsamlingen og sendes til bestyrelsesformand Birte Rasmussen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eftergeneralforsamlingenerstøtteforeningenværtvedkaffe/teogkage Alle er velkomne.

På bestyrelsens vegne BirteRasmussen,formand

StøtteforeningenKamillus-Aalborgv/HospiceVangen,Studievej25,9400Nørresundby Tlf. 4033 2736, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Spar Nord Bank, konto nr. 9035– 1415 762 026 hjemmeside:http://www.kamillus.dk/afdelinger/aalborg

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING KAMILLUS HJØRRING

Alle medlemmer og interesserede inviteres til at deltage i Kamillus Hjørrings ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2023 kl.19.00 i Bistrupkirken, Ringvejen 7, Hjørring

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forfriskning serveres.

p.f.v. 

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
 4. Frivilligkoordinatorens beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Lene Fuglsang Christiansen og Bente Ågren Jensen er på valg. Lene ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af to suppleanter for 1 år
 10. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
 11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs. 8. marts 2023) Alle, der senest på generalforsamlingen har underskrevet erklæring om støttemedlemskab af Kamillus Jammerbugt, er stemmeberettiget, men alle er velkommen.

Til generalforsamlingen kommer vi til at mangle et bestyrelsesmedlem. Er det en opgave du kunne tænke dig at være en del af – er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Vi søger også en person, som medkoordinator, da vores frivilligkoordinator Susanne Lindberg har brug for en sparringspartner. Du kan kontakte Susanne i telefontiden dagligt kl. 10.00 – 13.00 for at høre nærmere om opgaven

Billede1Efter generalforsamlingen vil Marianne Christensen komme med et indlæg om sin operation og de kognitive udfordringer, hun som hjernetumor-opereret selv må leve med. – det sker med baggrund i bogen ”Hjernetumorfortællinger – når livet slår knuder”, udgivet af Hjernetumorforeningen i 2022 I bogen som er lavet af hjernetumor-opererede og pårørende, har Marianne skrevet om en af de situationer, man nogen gange kan havne i som tumoropereret. Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og debat.

Indkaldelse til generalforsamling 29/3

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Tirsdag den 29/3  2022 kl. 19,00 i Sognegården, Bredgade 104,  9700 Brønderslev                      

 Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

På valg er Bestyrelse: Solveig Skovrider og Torben H, Nielsen
Begge  modtager genvalg.

Suppleant: Else Poulsen og Jette Christiansen

      7.  Valg af to revisorer og en suppleant:                                

Revisor: Eiro Poulsen    

Poul Sørensen

Suppleant: Torben H. Nielsen

       8.  Eventuelt. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

Efter generalforsamlingen fortæller Inger Møller Nielsen om sit arbejde i Ældrerådet.

På bestyrelsens vegne

Solveig Skovrider

Hvis  I får ny e-mail. Adr. vil vi gerne have den.

Send den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Invitation til kursus om ”sidstehjælp” - AFLYST

Det er med beklagelse, at vi har måttet aflyse vores Sidstehjælpskursus i Sognegården i Brønderslev den 12/1 22 på grund af coronasituationen.

Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan gennemføre kurset.

Barndommens helt på uventet besøg en morgen i maj - Ord fra den nye formand i ”Kamillus Hjørring”, Lene Graarup

Den 5. maj faldt jeg tilfældigvis ind midt i ”P1 Morgen” og blev med det samme mødt af navnet på en af min barndoms store, mystiske helte. Navnet var doktor Fenger, som den 5. maj 1945 havde stået for redningsaktionen af ca. 350 kz-fanger, der denne befrielsesmorgen for 76 år siden, skjult i en kulpram, var drevet ind i Klintholm Havn på Møn.

Doktor Fenger var en helt i min familie på min mors side. Ikke først og fremmest fordi han havde været en vigtig brik i det utrolige og vellykkede redningsarbejde, men fordi han havde reddet min mormor fra den visse død. På et hjemmebesøg havde doktor Fenger konstateret, at der var gået blodforgiftning i mormors finger, og at den måtte af, hvis hun ikke skulle miste armen - ja, i værste fald miste livet.

Der var ingen ferie i min barndom, hvor min mormor ikke fik flettet doktor Fenger ind i samtalen, hvorfor han på mystisk vis blev ved med at ”husere” på den lille gård ved Møns Klint, hvor min mormor og morfar boede. I mine barneøjne var doktor Fenger en mystisk og lidt uhyggelig helt - han havde jo trods alt taget mormors finger.

Men den 5. maj i år trådte doktor Fenger, efter mange år i glemmebogen, pludselig frem igen. Denne gang ikke som en, der reddede folk ved at kappe fingre, men ved at være til stede, når det værste var sket, og som år efter år havde kørt Østmøn tynd og med lægetasken under armen besøgt husmænd, bondekoner, købmænd, karle, piger og børn for at hjælpe og bringe omsorg, pleje og lindring ud i hjemmene. Nu mange år efter forstod jeg, at min mormors veneration for doktor Fenger handlede om langt mere end hendes manglende højre pegefinger, men at den tillige, og måske mest af alt, handlede om den opmærksomhed og det nære forhold, der var mellem ham og hans patienter.

Således faldt jeg i tanker over, at selv om samfundet har undergået enorme forandringer, siden doktor Fenger kørte ud og kunne tage sig tid til at snakke med mormor om kartoffelskrælning og hygiejne, og til i dag, hvor dette møde mellem læge og patient af og til foregår pr. e-konsultation, så har det syge og døende menneske ikke forandret sig. Trods teknologi og lindrende medicin, så har den syge
og døende i dag som til alle tider behov for opmærksomhed og accept: At nogen giver sig tid til at sætte sig ned ved ens side og lytte, tie eller tale.

Af samme grund blev jeg denne morgen i maj også så fornøjet over at være en del af så velfungerende en tjeneste som ”Kamillus Hjørring”, hvor 39 frivillige gerne slipper deres eget for at give andre deres tid og opmærksomhed. Det er guld værd for den, der ligger syg og døende, og for de pårørende - ja, det kan, for at blive i ovennævnte billede, være lige så lindrende som en majmorgen at lægge til kaj i en gæstfri havn.

Da jeg sidste sensommer blev medlem af Kamillus, blev jeg også valgt som formand for foreningen i Hjørring uden at vide meget om, hvad der forventes af en formand i Kamillus. Men med bestyrelsen og gode koordinatorer ved siden er jeg ved at finde min plads og har interesseret fulgt med i efterspørgslen på besøg - og tilsvarende i de op- og nedture, der har været i vinterens løb i takt med samfundets nedlukninger og
begrænsninger.

Jeg glæder mig over, at vi nu støt og roligt atter kommer tilbage i normal gænge, og at de frivillige igen træder til og er med til at bringe hospicefilosofien ud i hjemmene og på plejehjemmene for der at bidrage til, at der skabes gode forudsætninger for livskvalitet og selvværd i den sidste tid.

Af Lene Graarup, formand for ”Kamillus Hjørring”
Lene har siden august 2020 været ansat som sognepræst i Bistrupkirken i Hjørring og hospitalspræst på Regionshospital Nordjylland, hvor hun også er del af ”Team for Lindrende Behandling”.

Vi holder generalforsamling den 27/ 5 21

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Torsdag den 27/5 2021 kl. 19,00 i Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev                       

Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for  det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  På valg er Bestyrelse: Asta Skaksen, Per Nielsen og Ingrid Uhrenholt
  Alle 3 modtager genvalg.
  Suppleant:  Else Poulsen og Jette Christiansen
 7. Valg af to revisorer og en suppleant:                                 
  Revisor: Eiro Poulsen     
  Poul Sørensen
  Suppleant: Torben H. Nielsen 
 8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

HUSK coronapas eller test max. 72 timer gammel og mundbind.

Efter generalforsamlingen vil Asta Skaksen, som er medlem i bestyrelsen  i Forum Danmark orinetere om arbejedet der.

Generalforsamling

Generalforsamling den 20. april 2020 kl. 1900

Sognegården, 9800 Hjørring

Dagsorden jf. vedtægterne

Generalforsamling

Generalforsamling den 30. marts 2020 kl. 1900

Sognegården, 9700 Brønderslev

Dagsorden jf. vedtægterne

Indkaldelse til generalforsamling Kamillus Jammerbugt tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
 4. Frivilligkoordinators beretning (til orientering, skal ikke godkendes)
 5. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt afstemning om godkendelse af disse.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg Inger Dueholm (modtager ikke genvalg) Preben Dalgaard og Bente Ågren (begge modtager genvalg).
  Hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1 bestyrelsesmøde for 1 år. (den med færrest stemmer vælges for 1 år).
  Endelig godkendelse af vedtægtsændringer kan dog først træde i kraft efter en ekstra ordinær generalforsamling jf. nuværende vedtægter.
  Valg af to suppleanter for 1 år.
 10. Valg af en bilagskontrollant samt en suppleant
 11. evt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 i Aabybro Sognegaard, Kirkevej 21, Aabybro umiddelbart efter afslutning af ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer samt afstemning om godkendelse af disse.

Efter generalforsamling kaffe/the med kage, hvorefter der vil være et aktuelt indslag.

På bestyrelsens vegne

Bente Ågren

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Hospice.

Kamillus Børnderslev

Mandag, den 30/3 2020 kl. 19 i Sognegården, Bredgade 102, 9700 Brønderslev                      

Generalforsamligen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af betyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  På valg er Bestyrelse: Solveig Skovrider – modtager genvalg.
  Annelise Strange Møller – modtager ikke genvalg.
  Suppleant: Else Poulsen og Torben H. Nielsen
 7. Valg af to revisorer og en suppleant:                                
  Revisor: Eiro Poulsen  
  Poul Sørensen
  Suppleant: Torben H. Nielsen
 8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Tag naboen og venner med. Kun medlemmer har stemmeret. Noter datoen straks.

Efter generalforsamlingen vil der være et indslag ved musikterapeut Signe Lindstrøm,

som i ord og tone vil fortælle om hendes arbejde på Hospice Vangen, Nørresundby.

På bestyrelsens vegne
Solveig Skovrider

Hvis I får ny e-mail. Adr. vil vi gerne have den.
Send den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foredrag med Birgitte Kragh-Engholm i Saltum Sognegård torsdag den 14. november 2019

I samarbejde med Saltum-Alstrup sogns menighedsråd afholdes sogneaften med Birgitte Kragh-Engholm, som tidligere har været sognepræst i Ingstrup og V. Hjermitslev.

Birgitte vil tale over emnet "Terapeut eller præst?"

Præster oplever en stigning i antallet af henvendelser om kærlighed, sorg, tab og kriser. Til forskel fra psykologer og parterapeuter fokuserer præsterne på livserfaring, sjælesorg og kristne værdier.

Hvilken betydning har samtalen for mennesker, og hvorfor kan man gå til en præst, hvis man befinder sig i en fortvivlet livssituation?

Hvad er det en kristen livstydning kan bruges til?

Birgitte Kragh Engholm er sognepræst, udvikler, forfatter & fremtidsforsker. Hun er desuden en særdeles efterspurgt foredragsholder og debattør især i det folkekirkelige landskab.

Hun er uddannet Cand. Theol. fra Århus Universitet i 1999, var i fem år sognepræst i to små landsogne i Vendsyssel og var desuden fra 2005-2012 ansat som kulturattaché på den danske ambassade i Australien.

Siden 2012 har Birgitte Kragh Engholm været ansat som sognepræst og udvikler i Vesterbro sogn, hvor hun sad i daværende kirkeminister Manu Sareens tænketank.Hun har de seneste år forsket i folkekirkens fremtid, herunder også fremtiden for kirkegården og afholdt en lang række foredrag og workshops om fremtiden i folkekirken, samt skrevet en række artikler og kronikker om fremtidige tendenser og megatrends med betydning for folkekirken på alle niveauer. I november 2016 udkom hun med bogen “Den Fremtidsgodkendte Folkekirke”, hvor moderne fremtidsforskning for første gang bliver implementeret i den folkekirkelig kontekst. I 2020 udkommer hendes nye bog, der sætter særlig fokus på folkekirkens arbejde med de 25-50-årige.

Udflugt lørdag den 5. oktober 2019 kl. 13.00 – ca. kl. 20.00.

Kære frivillige og bestyrelse med respektive ledsagere.

Så er programmet klar for årets udflugt, hvor vi skal besøge det nye hospice Vangen samt Aalborg kloster. Programmet bliver følgende:

Besøg på det nye Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby kl. 13.00 – 15.00

Frivilligkoordinator Kirsten Munez fortæller om processen med opførelsen af hospice. Herefter får vi eftermiddagskaffe, inden vi får en rundvisning på hospice.

Herefter kører vi til Aalborg Kloster, Klosterjordet 1, 9000 Aalborg, hvor vi får en 1½ times guidet rundvisning – kl 16.00 – 17.30.

Kl 18.00 skal vi afslutte vores udflugt med aftenbuffet på restaurant Sanya, Rendsburggade 18 (lige ved siden af Musikkens hus) Man kan evt. gå ind på deres hjemmeside og se hvad aftenbuffeten indeholder.

Arrangementet er gratis for frivillige og bestyrelse

Ledsagere betaler 160 kr/person. Kan betales via mobilpay: 2143 6624 eller på dagen til kasseren.

For alle gælder at drikkevarer er for egen regning.

Transport for egen regning i private biler. Foreslår at vi mødes kl 12.30 på parkeringspladsen ved hotel ”Søparken”, Aabybro mht. samkørsel.

Håber at I alle har lyst til at deltage. Af hensyn til samarbejdspartnere er sidste tilmelding fredag den 20. september til undertegnede.( mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf: 2143 6624)

Vel mødt.

På vegne af bestyrelsen Kamillus Jammerbugt

Bente Ågren

Sidstehjælp – kursustilbud for alle interesserede

Et nyt begreb er ved at finde sin plads i vores danske sprog og virkelighed: Sidstehjælp.

Formålet med kurset ”Sidstehjælp” er at give almindelige mennesker en større viden om døden og på den måde gøre den enkelte bedre i stand til at være til stede i den svære situation, der er, at været tæt på døden i sit eget liv.

De fleste kender til begreberne fødselshjælp eller fødselsforberedelse, hvor de vordende forældre får kendskab til, hvad der sker, når et barn kommer til verden. Vi kender også til førstehjælp som den hjælp, man yder som den første på stedet ved sygdom eller ulykke. Og nu præsenteres begrebet ”sidstehjælp” så også.

Det er Foreningen for Palliativ(lindrende) Indsats, der står bag projektet med Sidstehjælpskurserne, som er folkeoplysning om døden, og målgruppen er Danmarks befolkning.

Mange mennesker oplever, at de ikke har erfaringer at holde sig til, når det handler om at været tæt på alvorligt syge eller dødende. Det skaber usikkerhed og berøringsangst og medfører hos nogle, at man trækker sig væk fra den alvorligt syge eller døende, fordi man ikke kan håndtere situationen.

Kurserne i sidstehjælp lægger vægt på at formidle brugbare kundskaber om døden. Der undervises i fysiske forhold: Hvad sker der med kroppen, og er der kropslige tegn på, at døden er nær? Og der undervises i psykologiske processer: Hvad sker der hos den døende? Er der særlige tanker, den døende gør sig, og hvilke tanker gør de pårørende sig? Er der særlige hensyn, man skal tage til den døende?

Kurserne kommer også ind på sociale og juridiske forhold, og man tager både religiøse, spirituelle og filosofiske temaer op. I det hele taget forsøger kursuslederne at komme hele vejen rundt om de problemstillinger, man møder, når man står over for døden.

Kursuslederne er uddannede til at varetage kurserne, og de har en bred erfaring fra arbejdet med døende og deres pårørende.

Et kursus er delt i 4 moduler, hvis temaer er:

Modul 1: Døden, en del af livet.

Modul 2: Rammer og ønsker for livets afslutning.

Modul 3: Hvad der palliation?

Modul 4: At tage afsked med livet.

Kamillus Jammerbugt afholder Sidstehjælskurset mandag den 28. oktober 2019 kl. 16.00 – ca. 20.00 i Frivillighuset, Bredgade 39, Pandrup. Undervisere er hospiceleder Birgitte Nielsen og souschef Anni Hansen, begge Hospice Vendsyssel, Frederikshavn.

Alle er velkommen til at deltage i kurset, som er gratis, dog opkræves 50 kr. for forplejning.

Tilmelding er nødvendig, idet der max er plads til 50 personer på kurset.

Tilmelding til kurset senest 15. oktober kan ske til:

Bente Ågren
Formand Kamillus Jammerbug
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ,
Betaling via mobilpay: tlf: 21436624

kamillusbrønderslev
Sttteforeningen Vangen Logo PNG
kamillusjammerbugt
kamillushjørring
hospice-v