6 hospicepladser i Region Nordjylland

kamillusnyhed1I forbindelse med Budgetforliget for 2013 vedtog Regionsrådet fordelingen af de 6 nye hospicepladser, som regionen bliver tildelt etablerings- og driftstilskud til i forlængelse af Kræftplan III. 

Et budgetforlig kan som bekendt ikke genforhandles.

Derfor er tre af pladserne placeret i det nye Hospice Vendsyssel i Frederikshavn, der således skal rumme 9 hospicestuer. De sidste tre pladser er placeret på KamillianerGaardens Hospice, der skal have 15 pladser.

Der skal være plads til ærgrelse over, at vi ikke får udbygget Hospice Vendsyssel til 12 hospice-pladser, men vi skal hurtigstmuligt se fremad.

Vi må glæde os over, at endnu flere patienter vil få mulighed for at blive indlagt på de to hospicer til den gode
lindrende behandling, som vi alle bidrager til. Det er altså en bunden opgave, at KamillianerGaardens Hospice skal rumme yderligere tre pladser, selv om vi har udnyttet pladsen maksimalt.

Det mandat, som bestyrelsen gav mig til at forhandle med Regionen, er baggrunden for det fortsatte arbejde.
Som Hospice bestyrelsesformand har jeg derfor forhandlet med Region Nordjylland om vilkårene for de yderligere hospicepladser på KamillianerGaarden.

Først og fremmest skal patienter og pårørende fortsat opleve den nuværende gode kvalitet i den lindrende behandling. Personalet skal opleve gode arbejdsvilkår. Ombygningen må ikke kræve en ny genhusning, og der skal fortsat være plads til Det Palliative Team på KamillianerGaarden, ligesom rammerne for økonomien er forhandlet, så dagligdagen ikke ændres p.gr.a. økonomi.

Vi har derfor efterfølgende søgt Indenrigsog Sundhedsministeriet om tilskud til de yderligere hospicepladser. Når det er opnået, vil vi nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en god løsning til glæde for både patienter, pårørende, personale og frivillige.
Der er naturligvis god plads til at glæde sig over, at den gennemgribende renovering er nået godt i mål.
kamillusbrønderslev
Sttteforeningen Vangen Logo PNG
kamillusjammerbugt
kamillushjørring
hospice-v